Dla Szkół

Szkolenia propozycje

Zagrożenia związane z cyfryzacją – 3h

Cyfryzacja społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów, która otwiera nowe możliwości, ale stwarza realne zagrożenie. Podczas szkolenia przedstawimy kilka zagrożeń oraz to jak się chronić siebie swoją tożsamość i pieniądze.

Prawidłowe budowanie i wykorzystanie prezentacji w powerpoint – 3h –warsztaty

Pokaz slajdów stanowi de facto nieodłączny element każdej prezentacji. Podczas warsztatów nauczymy podstawowych zasad, o których trzeba pamiętać, aby zrobić ciekawą i efektowną prezentację w programie Microsoft PowerPoint.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym – 3h

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą stosować technologię informacyjną (w tym technologie mobilne) na swoich lekcjach. W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane i wykorzystane najnowsze trendy nauczania oraz sposoby ich wykorzystania.

Portale społecznościowe w służbie Edukacji

Media społecznościowe są nieodłączną częścią życia młodzieży. Podstawowym ich celem jest łączenie ludzi i budowanie relacji.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, współpraca online, blogowanie, rozwój zawodowy – to zalety mediów społecznościowych w kontekście naszej profesji.Możliwość przekazania informacji o każdej poże dnia i nocy.

Wdrożenia i kursy:

Google for Education (wdrażanie, szkolenie RP, szkolenie kadry zarządzającej)

Gmail to „więcej niż poczta”. Po założeniu konta oprócz dostępu do poczty e-mail mamy dostęp do kolejnych narzędzi m.in. chmury danych, pakietu biurowego, kalendarza. Możliwość tworzenia ankiet i testów. Dodatkowo kadry adres będzie miał mo symbolu @ adres strony internetowej Państwa Szkoły.

Dziennika Elektronicznego (wdrażanie, szkolenie RP, szkolenie kadry zarządzającej)

Zaletą elektronicznego rozwiązania jest niewątpliwie możliwość stałego zapoznawania się z ocenami i postępami w nauce zarówno przez rodziców jak i wychowawców. Szczególnie pomocny jest podczas zakończenia roku szkolnego, głównie przy obliczaniu statystyk rocznych i drukowania świadectw i arkuszy ocen.